نقد کارنامه نمایندگان و سران ایل قشقایی برای مردم ایل

این نوشته ها به منظور نشان دادن خدمات سران ایل قشقایی نگارش شده است. هر چند این فعالیت ها در جای خود نیکو ست اما سوالهای بی شماری است که پاسخ آن ها در دست نیست از جمله:

  1. این سروران ایل قشقایی از سال 1322 شمسی تا سال 1332 شمسی که از کشور رانده شدند در سمت نمایندگی و همچنین از سالهای 1304 شمسی رهبری ایل را بر عهده داشتند. این فعالیت ها که به آن اشاره شده است در آخر سال 1329 که کشور در اوج مشکلات سیاسی و کشمکش های ملی شدن نفت بود، و مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور در اوج تاریخی بود. در مورد سی سال قبل از آن و یا لااقل از شش سال پیشین هیچ کوششی نداشته اند.؟؟؟
  2. هیچ یک از این برنامه های اصلاحی که برای رفاه مردم قشقایی در تصور نمایندگان و رهبرانشان بود با تمام کوشش و پی گیری مستمر آن ها به ثمر نرسید!! آن هم به دلیل این که سازمان برنامه بودجه نداشت؟
  3. مردم ایل قشقایی یکی از بزرگترین پرداخت کنندگان مالیاتی کشور بوده اند. عشایر هر سال به غیر از پرداخت ها و پیش کش های خاص که برای خان ها، عروسی دختران و پسران آن ها می دادند. از کل دارایی خود که همان احشام آن ها بود، سالیانه 4 درصد مالیات بر دارایی و نه درآمد می پرداختند. معمولا در همه دنیا رسم است که شما مالیات را بر مبنای «درآمد» پرداخت می کنید و نه دارایی. حال اگر درآمد عشایر را در کل موجودی احشام آنها هر سال 15 درصد فرض کنیم که در واقع امر کمتر از این است. مالیات آنان بر این اساس یعنی 100* 4 = 400 و تقسیم بر 15 می شود 26.6 درصد. و این مالیات ها تقدیم خوانین ایل می شد.
  4. این مالیات که با توجه به تعداد کثیر عشایر قشقایی در آن سالها سر به میلیون ها تومان می زد، برای چه کاری صرف می شد؟ آیا این گیرندگان مالیات حسابی از این درآمد به کسی گزارش کرده اند؟ و آیا معلوم است که آن را صرف چه کارهایی کرده اند؟ آیا این مبارزان نهضت ملی ایران که برای حقوق مردم ایران(!!) تلاش می کردند، مردم خود را بی نیاز از هر بهره ای می دانستند؟
  5. این ایلخان و برادران گرامیش حتی هزینه ساخت یک مدرسه دارالتربیه را نه از این محل و نه از آن همه دارایی که خود و خانواده هایشان داشتند، تامین نکردند و یا از خود مردم عشایر کمک نخواستند. چرا؟ آن ها که برای هر هزینه ای ماموران وصول خود را به در چادرهای عشایر می فرستادند چرا برای تحصیل فرزندان این مردم از آنان یاری نگرفتند؟؟ و چرا خود شان مانند سران بختیاری دست به جیب نشدند؟؟
  6. جاده شیراز – فیروزآباد بوشهر از میان زمین های خان باید می رفت که من دانم و تو دانی که یعنی چه در پی داشت؟ و آیا وی می خواست که عشایر را تخته قاپو کند که در این شهرها ساکن شوند؟ باورش کمی سنگین است؟
  7. آیا مردم عشایر چغندر قند می کاشتند که آن ها در صدد ساخت کارخانه قند آن هم در فیروزآباد بر آمدند؟؟
  8. و ........

کارنمای خوانین قشقایی در دوره نمایندگی مجلس شورای ملی و سنا که به مدت ده سال پی در پی ادامه داشت و آنان علاوه بر این سمت های نمایندگی، همچنان ایلخان و ایل بیگی مردم قشقایی را بر عهده داشتند، متاسفانه ثمر و اثری را برای مردم ایل قشقایی نشان نمی دهد. در این دوره که شاید یکی از پر تحرک ترین دوره تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور باشد. در ایل قشقایی هیچ تحولی صورت نگرفت و آنان همچنان گذشته فارغ از هر گونه خدمات دولتی و ملی بودند. نه مدرسه ای در ایل بر پای گشت و نه پزشکی در میان راه یافت و نه کمکی به مردم که تولید کننده ای برجسته در مملکت بودند، صورت گرفت.

نمایندگی این خوانین به نام مردم ایل تنها برای ازدیاد قدرت سیاسی و اجتماعی و البته اقتصادی آنان بود. آنان در شیراز در قصر ارم جای می گرفتند در تهران در شمیران و بالای شهر ویلاهای قشنگ داشتند و در شهریار باغات پر نمر و در زنجان و حوالی زمین های کشت فراوان و به علاوه در فیروزآباد و سایر نواحی فارس نیز از امکانات فراوانی بر خوردار بودند. فرزندان اغلب آنان در مدارس تهران و خارج تحصیل می کردند بهترین بیمارستان ها و دکترها را در خدمت داشتند. بسبت به عزل و نصب وزیران در تهران و مدیران در استان فارس نفوذ کلام داشتند. اما با کمال تاسف باید گفت که « سواران از حال پیاده ها بی خبرند» این گروه که به نام مردم عشایر قشقایی زندگی مرفع و خوبی داشتند، هیچ کاری برای مردم ایل که در زندگی آنان تاثیری داشته باشد صورت ندادند. آنان حتی یک مدرسه برای این مردم تدارک ندیدند و در دوره آن ها یک پزشک در میان عشایر دیده نشده است.

ما مردم ایران و همین طور قشقاییان شیفته اسطوره ها هستیم. قهرمانان را دوست داریم و ستایش می کنیم. دلمان به رستم در شاهنامه برای جنگ با تورانیان و به صولت الدوله برای جنگ با استمارگران انگلیس ارزش قایل هستیم. و این خاص ما نیست همه ملت های جهان یک پهلوانان خیالی یا راستین دارند که دل را به آن خوش کرده اند. ناتوانی خود را در توانایی آن ها پنهان می کنند. آیا رستم برای رهایی مردم ایران از زیر ظلم شاهان علم مبارزه برتافته بود یا برای حفظ جایگاه شاهان؟

و آیا صولت الدوله برای نجات مردم قشقایی با انگلیسی ها و بعد از آن با شاه و ارتش ایران می جنگید؟ مردم قشقایی جز عزا دار شدن و از دست دادن عزیزانشان در این جنگ ها چه نصیبی برده اند؟  چه تعداد از مردم قشقایی و خانواده ارتشی ها ایران در جنگ های جنوب از دست رفته اند و نتیجه آن برای مردم ما چه بوده است؟چرا ما اصل را رها کرده و به فرع چسبیده ایم؟

ما به کارهای سیاسی برادران قشقایی در مبارزات ملی شدن نفت ارج می نهمیم و شاید آن ها در این زمینه کارنامه قابل قبولی داشته باشند و آن ها برای این فعالیت ها بهای سنگینی به اجبار پرداختند. اما کاش اینان بخشی از این بهای ناخواسته را که به آنان تحمیل شد، خود خواسته در راستای خدمت به مردم قشقایی هزینه می کردند و این چنین کارنامه بی کاری را از خود به جای نمی گذاشتند.

ما در قضاوت باید به حاصل کار و دستاوردهای آن اندیشه کنیم و از آن به نحوی تحلیل کنیم که مردم و کشور ما بتوانند از این آگاهی ها برای پیش گیری حوادث مشابه در آینده جلوگیری کنیم و گر نه تاریخ می شود، تکرار حوادث مشابه و درد آور همچنان که تاریخ کشور ما چنین نشان می دهد.

 [1] )روزنامه مجلس، 1328 ، ش 31 ،

[2] نقش قشقایی ها در تاریخ و فرهنگ ایران/منصور نصیری طیبی.

 


برچسب ها: ایل قشقایی - نمایندگان قشقایی - خوانین قشقایی - ناصر خان قشقایی - خسرو خان قشقایی -صولت الدوله ،

ایرج طهماسبی بهمن بیگی
سه شنبه 5 آبان 1394 07:02 ب.ظ
خوانین یعنی ننگ ایل قشقایی ، زیرا همه زحمات مردم ایل را بخاطر خودخواهی و تکبر بر باد دادند
شهرام قشقایی
سه شنبه 5 آبان 1394 07:00 ب.ظ
باسلام وادب خدمت دوستان عزیز ، شما که از خوانین قشقایی رو ستایش میکنید یک مورد از خدمات و حمایت های برادران قشقایی را در جهت پیشرفت ایل قشقایی را ذکر کنید؟ مردم ایل قشقایی به خوانین اهمیت میدادند و باعث پیشرفت و قدرت انها در کشور بودن اما خوانین هیچ اهمیت و ارزشی برای مردم قائل نبودن و فقط در فکر جاه طلبی و ظلم به مردم غیرتمند ایل و ثروت اندوزی بودند اگر جز این بود به دست خود مردان ایل اعدام نمیشد
پنجشنبه 16 مهر 1394 02:10 ب.ظ
با سلام و ابراز تاسف و تالم بسیار خدمت نویسنده و تایید کننده محترم آقایان محترم چقد کوتاه بینانه و بیسوادانه دارید مسایل تجزیه تحلیل میکنید . جنگ با انگلیس یعنی نجات مملکت که قشقایی جزیی از یان مملکت است . ملی شدن نفت یعنی شاهکار خدمت ملی که ما هم جزیی از مملکت هستیم. اگه انگلیس میماند نه ایرانی میماند نه قشقایی و نه ... خواهشا هر آنچه به ذهنتان میرسد به اشتراک نگذارید و هیچکس تحت هیچ شرایطی اجازه اینکه هیچ یک از اعضای این خانواده پاک را زیر سوال ببرد ندارد.
پاسخ روح الله اژدری : دوست محترم سلام متشکرم از نظر تان . لطفا به تاریخ بدون تعصب قومی نگاه بکنید. سیستم حاکم بر ایل قشقایی اگر چه در جریان اشغال انگلیس به مبارزه برخواسته و یا در جریان ملی شدن نفت طرفدارملی شدن بوده است اما به عنوان نماینده و حاکم ایل قشقایی کاری برای مردم فقیر و مظلوم ایل نکرده است. امکانات و قدرت نظامی بسیاری در اختیار خوانین بوده است. با این همه قدرت و ثروت لطفا یک یا چند خدمت عام المنفعه برای ایل را نام ببرید؟
امیرارسلان زمانی چگینی
چهارشنبه 4 شهریور 1394 03:21 ب.ظ
باسلام و ادب واحترام و خسته نباشید خدمت اقای اژدری ، از جنابعالی در اشکار نمودن موضوع مطرح شده بسیار سپاسگزارم و حقیقت جزء این نیست .
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic